Vad gör de tre organisationerna?

Rymdcampus i Kiruna. Foto: Torbjörn Lövgren

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet och bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. IRF har 60 års erfarenhet av att utveckla mätinstrument för rymdforskningsprojekt och deltar i flera stora internationella samarbetsprojekt där satelliter och markbaserad utrustning används.

Kunskaper inom IRF:s forskningsområden är nödvändiga för att förstå naturen i stort och de globala processer som påverkar människor i deras vardag. IRF bidrar bland annat med forskning om processer i den polara atmosfären genom observationer och analys av data med fokus på Arktis och Antarktis.

IRF är ett erfaret och erkänt forskningsinstitut när det gäller att utveckla instrument som skickas till planeter inom solsystemet. Data som skickas tillbaka till jorden ger forskarna arbete i väldigt många år framöver.

IRF har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret finns i Kiruna.
Läs mer

EISCAT Scientific Association är en internationell organisation med medlemsinstitut i flera länder. EISCAT utför jonosfäriska och atmosfäriska mätningar med radar. Till exempel kan EISCATs instrument studera effekterna av norrsken.

Verksamheten finns i tre länder: Finland, Norge och Sverige, och alla anläggningar ligger norr om polcirkeln (i Kiruna, Sverige; Sodankylä, Finland; Tromsö, Norge och Longyearbyen, Svalbard). I Tromsø finns även EISCAT Heating (en kombinerad kortvågssändare och radar för aktiva studier av jonosfären) och en jonosond.

EISCAT förbereder nu, tillsammans med en grupp internationella samarbetspartner, bygget av ett nästa generationens radarsystem: EISCAT_3D. Systemet byggs för att i detalj kunna observera den övre atmosfären och jonosfären i tre dimensioner.

EISCAT_3D kommer att bestå av gruppantenner, som tack vare modern signalbehandling och radarteknologi ska kunna göra observationer med betydligt högre upplösning än vad som är möjligt med de radarsystem som finns idag.

EISCAT_3D byggs för klara av kontinuerlig drift, och ska kunna genomföra samtidiga observationer inom en stor atmosfärsvolym över norra Skandinavien.

Det europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (ESFRI) lade 2008 till EISCAT_3D till sin vägvisare för stora projekt inom europeisk forskningsinfrastruktur för de kommande 20–30 åren. Sedan sommaren 2018 har EISCAT_3D statusen av ESFRI-landmärke.

EISCAT_3D kommer att finansieras av EISCATs medlemsländer.
Läs mer

Luleå tekniska universitet – avdelningen för rymdteknik bedriver utbildning och forskning inom områdena rymdteknik, rymd- och atmosfärsvetenskap. Avdelningen erbjuder civilingenjörsprogram och flera masterprogram.

Hos oss får studenter omfattande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom rymdteknik, rymdfysik och atmosfärsfysik. Utbildningarna samarbetar med flera av Sveriges främsta rymdaktörer som IRF, EISCAT Scientific Association, och SSC vilket ger en inblick i svensk och internationell rymdforskning samt möjligheter att delta i satellit-, raket-, och höghöjdsballongprojekt.

Avdelningens forskningsgrupp studerar atmosfär och klimatsystem med hjälp av satellitinstrument. Forskningen bedrivs inom fyra områden: strålningsbalans, luftfuktighet och moln, nya satellitsensorer och in-situ mätningar av molnens mikrofysik.
Miljön på rymdcampus är utpräglat internationell med studenter och forskare från alla kontinenter.
Läs mer

Rymdcampus i Kiruna har en restaurang och ett bibliotek till vänster i bild. IRF och EISCAT finns i mittenbyggnaden medan Luleå tekniska universitet – avdelningen för rymdteknik i den högra byggnaden.